نایلون نوع دسته موزی

نایلون های چاپی و تبلیغاتی
نوع نمایش :
مقایسه
نایلون چاپی تصویر -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون چاپی تصویر

3 رنگ چاپ - حداقل سفارش چاپی 700 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
نمونه کارهای نایلون چاپی تصویر  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

5 رنگ چاپ - ویژه آرایشی بهداشتی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

3 رنگ چاپ - زمینه شفاف - حداقل سفارش 700 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

زمینه رنگی - حداقل سفارش 500 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

4 رنگ چاپ - ضخامت 60 میکرون - ویژه آرایشی بهداشتی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

4 رنگ چاپ - سایز آرایشی - ضخامت 60 میکرون - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

4 رنگ چاپ - سایز آرایشی - ضخامت 60 میکرون - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

3 رنگ چاپ - نمونه ای از سفارش مشتری جهت صادرات
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

2 رنگ چاپ - طرح عمومی - حداقل سفارش 100 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

تک رنگ چاپ - حداقل سفارش 300 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

5 رنگ چاپ - ویژه آرایشی بهداشتی - ضخامت 50 میکرون - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

5 رنگ چاپ - ویژه آرایشی بهداشتی - ضخامت 50 میکرون - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

5 رنگ چاپ - برش نیمه - ویژه آرایشی بهداشتی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

5 رنگ چاپ - برش نیمه - ویژه آرایشی بهداشتی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
نمونه کارهای نایلون چاپی تصویر -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نمونه کارهای نایلون چاپی تصویر

8 رنگ چاپ - چاپ با دستگاه فیشر - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

2 رنگ چاپ - ویژه آرایشی بهداشتی - حداقل سفارش 500 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

3 رنگ چاپ - حداقل سفارش 500 کیلو - مناسب آرایشی بهداشتی
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نمونه نایلون های چاپی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نمونه نایلون های چاپی

تا 6 یا نهایتا 8 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

4 رنگ چاپ - سایز آرایشی - ضخامت 60 میکرون - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون دسته موزی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون دسته موزی

4 رنگ چاپ - سایز آرایشی - ضخامت 60 میکرون - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...