لفافهای بسته بندی نوع ترس بافون

لفاف های بسته بندی
نوع نمایش :
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

2 لایه - زیپ کیپ دار - 5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

4 لایه - زیپ کیپ دار - 5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

5 لایه - زیپ کیپ دار - 4 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

2 لایه - 5 رنگ چاپ - مناسب بسته بندی 900 گرمی حبوبات و قند و شکر - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

3 لایه - زیپ کیپ دار - 5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نمونه بسته بندیهای شکلات و مواد غذایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نمونه های لفافهای بسته بندی مواد غذایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

4 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...