لفافهای بسته بندی نوع فویل آلومینیوم لمینت شده

لفاف های بسته بندی
نوع نمایش :
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

تک رنگ چاپ - 3 طرف دوخت - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی بالای 10 کیلو - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی بالای 10 کیلو - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی بالای 10 کیلو - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی 1 کیلویی - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

تک رنگ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP - حداقل 500 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

تک رنگ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP - حداقل 500 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نمونه بسته بندیهای شکلات و مواد غذایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نمونه های لفافهای بسته بندی مواد غذایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
درپوش پانچی و ساشه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

درپوش پانچی و ساشه

ویژه لبنیات و سس - تعداد رنگ چاپ بنا به درخواست مشتری - حاقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp یا Cpp -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp یا Cpp

قبل از لمینیت - 6 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp یا Cpp -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp یا Cpp

قبل از لمینیت - 6 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

7 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
0
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...