لفافهای بسته بندی برند بهمن چاپ

لفاف های بسته بندی
نوع نمایش :
مقایسه
نایلون چاپی زیپ کیپ دار -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
کیسه مادر بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

کیسه مادر بسته بندی

3 لایه - مناسب برای بسته بندی تا 10 کیلو - حداقل سفارش چاپی 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

3 لایه - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

3 لایه - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ویژه بسته بندی محصولات 10 کیلویی (کیسه مادر) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ویژه بسته بندی محصولات 10 کیلویی (کیسه مادر)

جنس 3 لایه همراه با فویل آلومینیوم - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ویژه بسته بندی محصولات 10 کیلویی (کیسه مادر) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ویژه بسته بندی محصولات 10 کیلویی (کیسه مادر)

جنس 3 لایه همراه با فویل آلومینیوم - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ویژه بسته بندی محصولات 10 کیلویی (کیسه مادر) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ویژه بسته بندی محصولات 10 کیلویی (کیسه مادر)

جنس 3 لایه - کاغذ گراف لمینیت شده - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سلفون ایرانی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سلفون ایرانی

4 رنگ چاپ - حداقل سفارش 500 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

2 لایه - زیپ کیپ دار - 5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

4 لایه - زیپ کیپ دار - 5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

5 لایه - زیپ کیپ دار - 4 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

تک رنگ چاپ - 3 طرف دوخت - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

2 لایه - 5 رنگ چاپ - مناسب بسته بندی 900 گرمی حبوبات و قند و شکر - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

6 رنگ چاپ - 2 لایه - لمینیت شده - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

6 رنگ چاپ - 2 لایه - لمینیت شده - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

6 رنگ چاپ - 2 لایه - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی بالای 10 کیلو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی بالای 10 کیلو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
متالایز -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

متالایز

6 رنگ چاپ - لمینت شده با OPP - مناسب بسته بندی - چاپ با دستگاه هلیو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی بالای 10 کیلو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لفاف بسته بندی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لفاف بسته بندی

6 رنگ چاپ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP یا CPP - دو لایه - چاپ با دستگاه هلیو مناسب بسته بندی 1 کیلویی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

تک رنگ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP - حداقل 500 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پاکت ایستایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پاکت ایستایی

تک رنگ - فویل آلومینیم لمینت شده با OPP - حداقل 500 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
متالایز -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

متالایز

6 رنگ چاپ - لمینت شده با OPP - مناسب بسته بندی - چاپ با دستگاه هلیو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دلسی (نایلون ضخامت کم) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دلسی (نایلون ضخامت کم)

6 رنگ چاپ - ویژه بسته بندی دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دلسی (نایلون ضخامت کم) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دلسی (نایلون ضخامت کم)

6 رنگ چاپ - ویژه بسته بندی دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
دلسی (نایلون ضخامت کم) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دلسی (نایلون ضخامت کم)

6 رنگ چاپ - ویژه بسته بندی دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون)

3 لایه - زیپ کیپ دار - 5 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
متالایز -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

متالایز

6 رنگ چاپ - لمینت شده با OPP - مناسب بسته بندی - چاپ با دستگاه هلیو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نمونه بسته بندیهای شکلات و مواد غذایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نمونه های لفافهای بسته بندی مواد غذایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
دو لایه چاپی (پلی استر و پلی اتیلن) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دو لایه چاپی (پلی استر و پلی اتیلن)

2 لایه - 6 رنگ چاپ با دستگاه هلیو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
درپوش پانچی و ساشه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

درپوش پانچی و ساشه

ویژه لبنیات و سس - تعداد رنگ چاپ بنا به درخواست مشتری - حاقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp یا Cpp -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp یا Cpp

قبل از لمینیت - 6 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp یا Cpp -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Opp یا Cpp

قبل از لمینیت - 6 رنگ چاپ - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

6 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فویل آلومینیوم لمینیت شده -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

فویل آلومینیوم لمینیت شده

7 رنگ چاپ - مناسب وزنهای بالای 10 کیلو - زیپ کیپ دار - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
متالایز -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

متالایز

6 رنگ چاپ - لمینت شده با OPP - مناسب بسته بندی - چاپ با دستگاه - هلیو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
نایلون صدفی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون صدفی

5 رنگ چاپ - ویژه بسته بندی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
Opp لمینت شده با Cpp (ترس بافون) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
Cpp چاپی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

Cpp چاپی

6 رنگ چاپ - چاپ با دستگاه فلکسو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
متالایز -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

متالایز

6 رنگ چاپ - لمینت شده با OPP - مناسب بسته بندی - چاپ با دستگاه هلیو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
نایلون صدفی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نایلون صدفی

4 رنگ چاپ - ویژه بسته بندی - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر
مقایسه
متالایز -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

متالایز

6 رنگ چاپ - لمینت شده با OPP - مناسب بسته بندی - چاپ با دستگاه هلیو - حداقل سفارش 1000 کیلو
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...